ราคาน้ำมัน 14 ม.ค. 65 เบนซิน-แก๊สโซฮอล์ ปรับขึ้น 50 สตางค์

ปตท. บางจาก ปรับ ราคาน้ำมัน ขายปลีกน้ำมันเบนซิน และแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดเพิ่มขึ้น 0.50 บาทต่อลิตร ยกเว้น E 85 ปรับเพิ่มขึ้น 0.30 บาทต่อลิตร มีผล 14 ม.ค. 65 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

  • ราคาน้ำมันเบนซิน 95 : 40.06 บาทต่อลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ 95 : 32.65 บาทต่อลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ 91 : 32.38 บาทต่อลิตร
  • E20 : 31.14 บาทต่อลิตร
  • E85 : 24.64 บาทต่อลิตร
  • ราคาน้ำมันดีเซล : 29.84 บาทต่อลิตร
  • B20 : 29.84 บาทต่อลิตร

(ราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่)