ราคาน้ำมัน 14 ม.ค. 65 เบนซิน-แก๊สโซฮอล์ ปรับขึ้น 50 สตางค์

ราคาน้ำมัน 14 ม.ค. 65 เบนซิน-แก๊สโซฮอล์ ปรับขึ้น 50 สตางค์

ข่าวเศรษฐกิจ
ปตท. บางจาก ปรับ ราคาน้ำมัน ขายปลีกน้ำมันเบนซิน และแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดเพิ่มขึ้น 0.50 บาทต่อลิตร ยกเว้น E 85 ปรับเพิ่มขึ้น 0.30 บาทต่อลิตร มีผล 14 ม.ค. 65 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป ราคาน้ำมันเบนซิน 95 : 40.06 บาทต่อลิตรแก๊สโซฮอล์ 95 : 32.65 บาทต่อลิตรแก๊สโซฮอล์ 91 : 32.38 บาทต่อลิตรE20 : 31.14 บาทต่อลิตรE85 : 24.64 บาทต่อลิตรราคาน้ำมันดีเซล : 29.84 บาทต่อลิตรB20 : 29.84 บาทต่อลิตร (ราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่)
Read More