ขั้นตอนจองคิวขึ้นเขาคิชฌกูฏ 2565 ไม่จองขึ้นไม่ได้!

ทางเขาคิชฌกูฎ ออกมาตรการใหม่ หากจะมาเที่ยว เขาคิชฌกูฏ 2565 นักท่องเที่ยวจะต้องจองคิวผ่านทางแอปพลิเคชัน QueQ เพื่อจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวในแต่ละวัน

ขั้นตอนการจองคิว ขึ้นเขาคิชฌกูฏ 2565

  1. เข้าแอป QueQ
  2. เลือก “อีเวนท์”
  3. เลือกช่องทางที่จะขึ้นรถเพื่อไปนมัสการ
  4. ใส่รายการให้ครบถ้วน
  5. เลือกวันและเวลาที่จะขึ้นนมัสการ

หากทำครบแล้วจะถือว่าการจองคิวขึ้นเขาคิชฌกูฏ 2565 นั้นเสร็จสมบูรณ์

รอคิว นับวันไปเที่ยวและขึ้นรถในวันและเวลาที่เลือกจองคิวกันไว้ได้เลย

ดูขั้นตอน จองคิวขึ้นเขาคิชฌกูฏ 2565 อย่างละเอียด