จองคิวขึ้นเขาคิชฌกูฏ 2565

ขั้นตอนจองคิวขึ้นเขาคิชฌกูฏ 2565 ไม่จองขึ้นไม่ได้!

ท่องเที่ยว
ทางเขาคิชฌกูฎ ออกมาตรการใหม่ หากจะมาเที่ยว เขาคิชฌกูฏ 2565 นักท่องเที่ยวจะต้องจองคิวผ่านทางแอปพลิเคชัน QueQ เพื่อจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวในแต่ละวัน ขั้นตอนการจองคิว ขึ้นเขาคิชฌกูฏ 2565 เข้าแอป QueQเลือก “อีเวนท์”เลือกช่องทางที่จะขึ้นรถเพื่อไปนมัสการใส่รายการให้ครบถ้วนเลือกวันและเวลาที่จะขึ้นนมัสการ หากทำครบแล้วจะถือว่าการจองคิวขึ้นเขาคิชฌกูฏ 2565 นั้นเสร็จสมบูรณ์ รอคิว นับวันไปเที่ยวและขึ้นรถในวันและเวลาที่เลือกจองคิวกันไว้ได้เลย ดูขั้นตอน จองคิวขึ้นเขาคิชฌกูฏ 2565 อย่างละเอียด
Read More